University of Warsaw

prof. Bartłomiej Walczak

Bartłomiej Walczak, dr hab., socjolog, antropolog kultury. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania badawcze: socjologia edukacji, w szczególności  zmiana, partycypacja, ewaluacja w edukacji, profilaktyka, wpływ mobilności na funkcjonowanie różnych instytucji społecznych. Autor licznych ekspertyz i badań m.in. dla Rzecznika Praw Dziecka, OECD, OBWE Rzecznika Praw Obywatelskich, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum POLIN, Ministerstwa Edukacji, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Narodowego Centrum Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, FRSE, Multikulturni Center (Czechy), Fundacji im. St. Batorego, CSM, Public Education Evaluation Commission (Arabia Saudyjska), lokalnych instytucji samorządowych i edukacyjnych.  Autor dwóch, współautor czterech książek oraz ponad sześćdziesięciu innych publikacji naukowych, które ukazały się w krajowych i zagranicznych pismach, m.in. Anthropology Matters, Kulturze i Społeczeństwie, Kontekstach, kierownik oraz uczestnik około 80 polskich i międzynarodowych projektów badawczych i ewaluacyjnych. 

Agnieszka Borek

Agnieszka Borek jest socjolożką, ewaluatorką i trenerką z dużym doświadczeniem badawczym i szkoleniowym. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na jakości procesu nauczania i uczenia się, ewaluacji, rozwoju zawodowym nauczycieli. Jest certyfikowanym edukatorką, współpracuje z dorosłymi i młodymi ludźmi. Przez sześć lat (2010-2015) była dyrektorką projektu edukacyjnego dla 28000 polskich nauczycieli i dyrektorów, koncentrując się na rozwoju szkoły, badając kwestie samodoskonalnia szkoły, autentycznego procesu nauczania i uczenia się oraz podejmowania decyzji opartych na danych . Była członkinią zespołu ekspertów wspierającego ustanawianie standardów edukacji i oceny w publicznym systemie edukacji w Królestwie Arabii Saudyjskiej. Brała udział w kilku projektach Erasmus +, które dotyczyły wolontariatu, zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, edukacji dorosłych.

Magdalena Swat-Pawlicka

Magdalena Swat-Pawlicka. Dyrektor programowy i wykładowczyni w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczycielka języka polskiego w gimnazjum i w liceum, praktyczka oceniania kształtującego. Pracowała w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu jagiellońskiego w programie reformy nadzoru pedagogicznego i w Centrum Edukacji Obywatelskiej jako ekspertka, konstulantka merytoryczna i coach.