IRIV, Paris

dr Bénédicte Halba

Bénédicte Halba  posiada doktorat z nauk ekonomicznych. W 1997 roku założyła instytut badawczy IRIV (www.iriv.net), specjalizujący się w uczeniu przez całe życie, a szczególnie nieformalnemu i poza-formalnemu uczeniu się opartemu o doświadczenia wolontariackie i migracyjne. Od 2013 kolejną osią działalności instytutu jest różnorodność. Jest autorką kilku książek i redaktorką pięciu publikacji IRIV. Od 1997 roku była zaangażowana w ponad 50 projektów.

Camilla Bistrussu

Camilla Bistrussu jest absolwentką mediolańskiego Università Cattolica del Sacro Cuore. W 2019 brała udział w praktykach w dziale HR grupy Coesia. W IRIV jest zaangażowana w różne europejskie projekty dotyczące róznorodności (uczenia, uczacych się i środowiska).

Gizem Dere

Gizem Dere jest absolwentką studiów migracyjnych i relacji interetnicznych (Master 2, University Paris Diderot University, 2019)oraz magister socjologii (EHESS, 2018). Obroniła pracę o zawodowej integracji młodych migrantów pochodzących z Turcji we Francji. Ma ponadto licencjat z nauk politycznych (Galatasaray University, Istanbul, 2016). W przeszłości była zaangażowana w Wolontariat Europejski Korpus (EVS). W IRIV Gizim uczestniczyła w projektach dotyczących migracji i młodzieży. W projekcie GRIT prowadziła testy narzędzi wśród uczniów.

Yazin Gunay

Yazin Gunay jest absolwentem studiów migracyjnych i relacji interetnicznych (Master 2, Paris Diderot University, 2019). Obronił pracę o społeczności tureckiej w Paryżu. Urodzony w Istambule kończył studia na Uniwersytecie Galatasaray, gdzie zdobył tytuł licencjata nauk politycznych (2016). Był praktykantem w Programie Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNPD). W IRIV Yazin bierze udział w projektach dotyczących migracji i młodzieży. W ramach projektu GRIT uczestniczył w projektowaniu francuskich wersji narzędzi i testach.