University Institute of Lisbon

Joana Alexandre

Joana Alexandre jest adiunktem na ISCTE – University Institute w Lizbonie. Tam obroniła pracę doktorską. Jest także badaczem w CIS (Centrum Badań i Interwencji Społecznych). Przez ostatnie 10 lat była zaangażowana w projekty interwencyjne dla społeczności i edukacji, jak również ich monitorowanie i ewaluację.

Sveta Solntseva

Sveta jest magistrem psychologii społecznej i pracuje w Centrum Badań i Interwencji Społecznych (CIS-IUL) na uniwersytecie ISCTE w Lizbonie. Wcześniej angażowała się jako wolontariuszka w edukację dla praw człowieka i pracę z uczniami o specjalnych potrzebach.

Inês A. Ferreira

Inês A. Ferreira jest badaczem na ISCTE-IUL. Posiada stopień magistra w klinicznej psychologii systemowej, prowadziła badania psychologii środowiskowej na Uniwersytecie w Lund. Jej podstawowe zainteresowania badawcze obejmują rozwój społeczności w regionach miejskich o niskim statusie społeczno-ekonomicznym; badania środowiskowe i edukację włączającą. W projekcie GRIT była odpowiedzialna za zebranie danych o specyfice portugalskiego systemu edukacyjnego, kontakty ze szkołami, prowadzenie i opracowanie pierwszych wywiadów i grup fokusowych, jak również przygotowanie narzędzi i ich testy w ramach IO1

Cecília Aguiar

Cecília Aguiar jest adiunktem na ISCTE-IUL i starszym badaczem w CIS-JUL. Posiada doświadczenie z zakresu psychologii rozwojowej i edukacyjnej, prowadziła badania nad jakością nauczania w pierwszych etapach edukacji szkolnej, koncentrując się na efektach społecznych, w tym społecznej partycypacji dzieci z niepełnosprawnościami. W latach 2016-2019 była redaktorem Early Childhood Research Quarterly. Uzyskała szereg grantów badawczych. Koordynowała popularyzację w ramach projektu CARE (FP7) i obszar dotyczący podstawy programowej, pedagogiki i klimatu społecznego w projekcie ISOTIS (H2020). Ponadto jest koordynatorem projektów Erasmus+: KIT@, BECERID I PARTICIPA.