University Institute of Lisbon

Joana Alexandre

Joana Alexandre, PhD, is docent aan de ISCTE- Universiteit van Lissabon. Ze is onderzoeker aan het Centrum voor Sociale Interventie (CIS). De voorbije 10 jaar is ze betrokken geweest bij community en onderwijskundige interventieprojecten, alsook bij het opvolgen en evalueren ervan.

Sveta Solntseva

Sveta Solntseva is master in de Sociale Psychologie en werkt momenteel aan het Centrum voor Sociale Interventie (CIS) van de Universiteit van Lissabon. Ze deed vrijwiligerswerk in onderwijs m.b.t. mensenrechten in humanitaire settings en werkte met leerlingen van het buitengewoon onderwijs.

Inês A. Ferreira

Inês A. Ferreira is onderzoeker in de psychologie aan ISCTE-IUL in Lissabon. Met een master in klinische systemische psychologie, deed ze eerder onderzoek naar omgevingpsychologie aan de Universiteit van Lund. Haar onderzoeksinteresse omvat o.a. gemeenschapsvorming in grootstedelijke wijken met lage SES, mens-omgevingsstudies en inclusief onderwijs. In het GRIT-project was ze vooral betrokken bij IO1. Ze was verantwoordelijk voor het beschrijven van de Portugese context (op vlak van vroegtijdig schoolverlaten en bestaande manieren om dit te voorkomen). Daarnaast deed ze ook ontwikkelwerk m.b.t. de groeimindset benadering en de tools. Ze legde contacten met scholen en werkte mee aan de testfase in Portugal.

Cecília Aguiar

Cecilia Aguiar is assistent professor aan ISCTE-IUL en werkt als onderzoeker aan CIS-IUL in Lissabon. Ze heeft een achtergrond in de ontwikkelings- en onderwijspsychologie. Ze participeerde in onderzoek naar de kwaliteit van het lesgeven in het kleuteronderwijs met bijzondere aandacht voor de sociale participatie van kinderen met beperkingen. Ze was editor voor Early Childhood Research Quarterly tussen 2016 en 2019. Ze coördineerde en participeerde in verschillende projecten zoals o.a. CARE project, ISOTIS, Erasmus+ projects KIT@, BECERID, PARTICIPA, … Binnen BECERID coördineert ze PrimeirosAnos.pt.