E-book: Groeikracht in grootstedelijk onderwijs en diversiteit

In de laatste fase van het GRIT-project werkten we een e-book uit. Dit bevat enerzijds theoretische achtergrond rond de thema’s groeimindset en vroegtijdig schoolverlaten. Daarnaast wordt ook toegelicht op welke manier het GRIT-project geïmplementeerd werd bij de projectpartners in België, Frankrijk, Polen en Portugal.