Szkolenie dla nauczycieli/ek (IO3)

Ten materiał ma odpowiedzieć na potrzeby edukatorów, trenerów, dyrektorów, liderów zespołów szkolnych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego nauczycieli I innych, którzy chcieliby wprowadzać nastawienie na rozwój (Growth Mindset) w swoich zespołach, szkołach, organizacjach itp.


Podręcznik składa się z dwóch części: scenariuszy czterech sesji oraz podręcznika trenerskiego. Ten ostatni zawiera podstawowe informacje o uczeniu się dorosłych, w tym ustalaniu celów uczenia się, doborze strategii uczenia się i ewaluacji. Ta część została przygotowana dla Czytelników nie posiadających wcześniejszych doświadczeń w uczeniu dorosłych.

W programie szkolenia znajdują się cztery sesje szkoleniowe. Pierwsza pomaga w zrozumieniu koncepcji nastawienia na rozwój w kontekście szkolnym. Do wsparcia tego celu można wykorzystać sesję drugą, która pozwala uczestnikom zrozumieć ich nastawienia, rozwijane podczas własnej ścieżki edukacyjnej. Sesja trzecia pokazuje, jak zastosować nastawienie na rozwój w szkolnym kontekście. Sesja czwarta wprowadza do narzędzi GRIT. Każdy ze scenariuszy zawiera opis sesji, cele, czas, szczegółowy opis aktywności i listę niezbędnych materiałów. Materiały dla uczestników znajdują się na końcu każdego scenariusza.