Groeimindset training voor leraren (IO3)

Wil je met je lerarenteam meer aandacht besteden aan het thema groeimindset?

Dit materiaal is bedoeld om te voorzien in de behoeften van onderwijzers, opleiders, hoofdonderwijzers, schoolleiders, specialisten in de professionele ontwikkeling van leerkrachten en anderen die de groeimindset willen ontwikkelen in hun teams, scholen, organisaties enz.


De handleiding bestaat uit twee delen: de opzet en inhoud van vier sessies en de trainershandleiding. Die laatste behandelt essentiële kennis over het leren van en lesgeven aan volwassenen, inclusief het vastleggen van leerdoelen, de selectie en de toepassing van cognitieve strategieën en evaluatie. Het is voornamelijk bedoeld voor lezers die geen eerdere ervaringen hadden met lesgeven aan volwassenen.


De sessies zijn onderverdeeld in vier gehelen. De eerste sessie is een inleiding op het Growth Mindset-concept in de schoolomgeving. Ze kan worden ondersteund door sessie twee, waarin deelnemers inzicht krijgen in de denkwijzen die ze ontwikkeld hebben tijdens hun schoolcarrière. In sessie drie leren de deelnemers hoe ze in een schoolomgeving zelf aan de slag kunnen gaan rond groeimindset. Sessie vier is ten slotte een inleiding tot de GRIT-tools. Elk scenario bevat een sessiebeschrijving, leerdoelen, timing, gedetailleerde beschrijving van de activiteiten en een lijst met benodigde materialen. Aan het einde van elke sessie worden hand-outs toegevoegd.