Scenariusze lekcji (IO1)

Dziewiętnaście narzędzi, pięć kluczowych elementów

W ramach projektu GRIT opracowano zestaw narzędzi, w którym można znaleźć dziewiętnaście scenariuszy lekcji wspierających wzmacnianie nastawienia na rozwój u uczniów w wieku od czternastu do szesnastu lat. Uważamy, że jest to ważna grupa wiekowa w kontekście zapobiegania wczesnemu kończeniu nauki.

Scenariusze są uporządkowane zgodnie z pięcioma kluczowymi elementami koncepcji Growth Mindet Dweck, wraz z trzema powiązanymi czynnikami psychologicznymi, jak pokazano na rysunku 1.

Rys. 1. Pięć kluczowych elementów i trzy czynniki psychologiczne w koncepcji Growth Mindset

W każdym narzędziu znajdziesz informację o:

 • Szczegółowych celach interwencji zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, odnoszących się do pięciu kluczowych elementów koncepcji Dweck.
 • Odwołania do innych źródeł.
 • Działaniach krok po kroku.
 • Materiałach potrzebnych do przeprowadzenia interwencji.
 • Wymaganym czasie.

Rys 2. mapa wprowadzająca do zestawu narzędzi

(Przekrojowe) cele

Zestaw narzędzi GRIT ma różne cele, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. 

Główne cele przekrojowe dla nauczycieli to:

 • uzyskanie wglądu w nastawienie uczniów
 • promowanie nastawienia na rozwój wśród studentów
 • wspieranie pozytywnych relacji uczeń-nauczyciel.

Główne cele przekrojowe dla uczniów to:

 • wyznaczanie realistycznych celów
 • doświadczanie poczucia przynależności w szkole
 • rozwijanie umiejętności samoregulacji.

Bardziej rozbudowana instrukcja dostępna jest we wprowadzeniu do nastawienia na rozwój w edukacji (IO2)