GRIT toolbox met lesideeën (IO1)

Negentien tools, vijf sleutelcomponenten

Binnen dit GRIT-project werd een toolbox ontwikkeld met daarin negentien tools die de ontwikkeling van een groeimindset bij veertien- tot zestienjarige leerlingen stimuleren. We geloven dat dit een belangrijke leeftijdscategorie is op vlak van het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten.  

De tools zijn georganiseerd rond de vijf sleutelcomponenten van Dweck’s Growth Mindset-concept, samen met de drie gerelateerde psychologische factoren, zoals getoond in Figuur 1. 

Figuur 1. De vijf sleutelcomponenten en drie psychologische factoren in het Growth Mindset-concept 

Voor elke tool vind je:

 • De specifieke doelen van de interventie voor zowel leraars als leerlingen. 

De vijf relevante sleutelcomponenten van het Growth Mindset-concept, zoals hierboven vermeld, zijn vetgedrukt en komen terug in de inleidende mindmap. De tools verkennen hoe leerlingen omgaan met de vijf sleutelelementen van het concept en vijf verschillende kleuren werden gebruikt om terug te verwijzen naar de sleutelelementen in de mindmap. 

 • Bronnen. 
 • Een volledig stappenplan.
 • De vereiste materialen om de interventie uit te kunnen voeren.
 • De vereiste tijd.

Figuur 2. Opbouw van de toolbox

 (Transversale) doelen van de toolbox

De GRIT-toolbox heeft verschillende doelen, voor zowel leraars als leerlingen. Specifieke doelen zijn opgenomen in de toolbox.

De belangrijkste transversale doelen voor leraars zijn: 

 • inzicht verwerven in het type mindset van hun leerlingen
 • een groeimindset stimuleren bij leerlingen
 • positieve leraar-leerlingrelaties stimuleren.

De belangrijkste transversale doelen voor leerlingen zijn (zoals vermeld in figuur 1).

 • realistische doelen stellen
 • zich verbonden voelen met school
 • zelfregulerende vaardigheden ontwikkelen.

Er is ook een uitgebreide handleiding van de toolbox beschikbaar in project output IO2.