Karel de Grote university college Antwerp

dr. Kendra Geeraerts

Kendra Geeraerts ma doktorat z nauk o edukacji. Uczy nauczycieli w Karel de Grote University  (Antwerpia, Belgia). Ponadto posiada doświadczenie we wprowadzaniu podwójnych systemów edukacyjnych na poziomie gimnazjalnym i licealnym.

Lien Fret

Lien Fret posiada magisterium z języka i literatury duńskiej oraz angielskiej. Z uwagi na swoje doświadczenie w nauczaniu dzieci i dorosłych duńskiego jako drugiego języka, brała udział w pracach nad podstawą programową dla flamandzkich nauczycieli, mających przygotować ich do pracy w warunkach społeczno-kulturowej różnorodności i wielojęzyczności. Prowadzone przez nią badania nad literaturą dziecięcą i zaangażowanie w promocję czytelnictwa przekładają się na jej pracę z nauczycielami w Karel de Grote University College