Erasmus+ project GRIT

Celem projektu GRIT, realizowanego w ramach programu Erasmus+, jest zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki przez uczniów szkół ponadpodstawowych poprzez wdrożenie podejścia opartego koncepcji Growth Mindset. 

Projekt został opracowywany przez pięć europejskich instytucji akademickich:

  • Karel De Grote University College (Antwerpia, Belgia)
  • Iriv Conseil (Paryż, Francja)
  • Uniwersytet Warszawski (Warszawa, Polska)
  • Uniwersytet w Lizbonie ISCTE-IUL (Lizbona, Portugalia)
  • Hogeschol Rotterdam (Rotterdam, Holandia). 

Tytuł projektu, GRIT, jest akronimem Growing in uRban educatIon and diversiTy (wzrastanie w edukacji miejskiej i różnorodności). Koncentruje się on na popularnej koncepcji Growth Mindset. Nastawienie na rozwój jest czynnikiem psychologicznym, często określanym jako czynnik motywujący lub niekognitywny, który – obok czynników kognitywnych – może wpływać na wyniki uczenia się uczniów.  Badania wykazały, że wdrożenie nastawienia na rozwój w szkole przynosi szczególne korzyści uczniom o niskim statusie społeczno-ekonomicznym lub pochodzącym z grup zagrożonych wykluczeniem edukacyjnym (np. migranckich) (Paunesku i wsp., 2015 r.; Sisk, Burgoyne, Sun, Butler i Macnamara, 2018 R.).